Servis štampača

Za razliku od kompjutera, štampači su kao elektromehanički uređaji podložni trošenju usled eksploatacije, i kao mehaničke naprave, ukoliko želite da Vas dugo služe zahtevaju kvalitetno održavanje i pravilno korišćenje. Tim više što je bespoštedna borba za kupca dovela do upotrebe sve jeftinijih (nepouzdanijih) sklopova i modula. U slučaju bilo kakvih problema sa štampačima, na usluzi Vam je naš profesionalni mikroelektronički i mikromehanički servis:

- popravka, podešavanje, čišćenje i kalibrisanje svih vrsta INK JET štampača

- popravka, održavanje i servisiranje svih LASERSKIH štampača

- popravka, čišćenje i podešavanje MATRIČNIH štampača

Preventivnim održavanjem produžujemo radni vek štampača. Preventivno održavanje moguće je u obliku bazičnog čišćenja printera kao i u obliku detaljnog čišćenja,podmazivanja zupčanika itd. Bazičnim čišćenjem uz pomoć specijalnog namenskog usisavača odstranjujemo nakupljenu prašinu, čestice i komadiće papira, ostatke tonera i drugih nečistoća iz unutrašnjosti štampača,bez potpunog rastavljanja štampača.

Detaljno čišćenje štampača sastoji se od rastavljanja štampača i kompletnog čišćenja svih njegovih delova. Optički deo se čisti od naslaga nečistoće i dovodi u besprekorni sjaj. U slučaju da se tokom čišćenja ustanovi dotrajalost nekih komponenti, iste se zamenjuju uz saglasnost vlasnika štampača. Popravku štampača radimo isključivo za kvarove za koje je kupac nasao da su mu isplativi,naravno uz našu analizu troskova.